Apa itu SPIES?

SPIES – adalah satu kerangka konsep yang menjadi asas kepada perancangan pembangunan modal insan di Selangor. SPIES boleh dilihat sebagai model sebagai rujukan dalam program pembangunan modal insan.

Program pembangunan modal insan Selangor adalah di bawah potfolio EXCO Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Pembangunan Modal Insan yang diamanahkan kepada YB Dr. Halimah Ali serta dibantu oleh Sekretariat Pendidikan, Pendidikan Tinggi, dan Pembangunan dan Sekretariat SPIES.

SPIES adalah akronim dari perkataan SPIRITUAL, PHYSICAL, INTELLECTUAL, EMOTIONAL, SOCIAL. Ia adalah satu jenama. Akronim ini amat sesuai dan dieja begitu rupa kerana ia mempunyai falsafah dan rasionalnya tersendiri. Biarpun jenama SPIES berbunyi bahasa Inggeris, tetapi apa yang lebih penting ialah falsafah dan pengisiannya. SPIES menekankan kepentingan kesedaran diri dan tanggungjawab diri dan bukan memaksa atau mendoktrin peserta ke arah satu haluan ideologi. (Sila baca falsafah SPIES: https://spiesselangor.wordpress.com/category/falsafah-spies/)

SPIES telah bermula pada bulan Ogos 2008.

SPIES mempunyai siri-siri program dan setiap program ada modul SPIES khusus mengikut kelompok sasaran dan tujuan.

Program SPIES telah bermula bulan Ogos 2008.  Pada bulan 2010,  program SPIES di bawah Pembangunan Sumber Manusia Selangor telah mendapat pengiktirafan Sijil ISO9001:2008 daripada SIRIM.


Sila lihat laman web rasmi SPIES di http://spies.selangor.gov.my, http://spiesselangor.blogspot.com,
dan jaringan sosial SPIES di http://www.facebook.com/people/Spies-Kerajaan-Negeri-Selangor/100000690309756 dan Wiki SPIES di http://ms.wikipedia.org/wiki/SPIES

Advertisements